Tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài

Tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài

Date2019-03-06 00:00:00
Tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài Các trường hợp tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài bao gồm:    - Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.    - Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.    - Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ thừa kế là theo pháp luật nước ngoài.    - Tài sản thừa kế ở nước ngoài.
Tư Vấn Lao Động

Tư Vấn Lao Động

Date2019-02-26 00:00:00
Luật Sư Riêng - Cung cấp dịch vụ Tư Vấn Lao Động
Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Date2019-02-21 00:00:00
Tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp, tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ