Ly hôn: Đóng nỗi đau cũ - Mở hạnh phúc mới

Date2019-02-27 00:00:00

Tư vấn thủ tục Ly hôn

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề ly hôn: Về quyền yêu cầu tòa án giải quyết; Thủ tục hòa giải; Các căn cứ cho ly hôn,….

Một khi hai con tim không còn đồng điệu, khi tư duy và nhận thức đã quá khác xa nhau và nhiều hơn hẳn là không còn bao dung cho mọi lỗi lầm của nhau. Thì "chia tay" có khi là tốt nhất cho nhau ????

ĐÓNG NỖI ĐAU CŨ - MỞ HẠNH PHÚC MỚI

Tư vấn các quy định về Ly hôn

- Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;

- Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu Ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

- Tư vấn các căn cứ cho Ly hôn;

- Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

- Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

- Tư vấn về quyền thăm nom con sau Ly hôn;

- Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

- Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ