ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Date2019-03-04 00:00:00

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Nhằm mở rộng thị trường kinh doanh và thương hiệu, nhiều chủ sở hữu tiến hành chuyển giao quyền sử dụng (Li-xăng) sản phẩm trí tuệ cho các đối tác khác khai thác và nhận được khoản tiền chuyển quyền. Có nhiều lý do để li-xăng: nâng cao và mở rộng địa bàn hoạt động, chủ sở hữu không thể hoặc không muốn sản xuất, sản phẩm mà chỉ cần hưởng lợi từ việc cấp li-xăng,… Và các đối tượng được li-xăng thường là:sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Ưu điểm:

  • Bên cấp li-xăng chỉ có chuyên môn nghiên cứu sản phẩm và nhận thấy được việc kinh doanh là không có khả năng, việc giao cho bên nhận li-xăng vừa có thêm một khoản phí và mang lại hiệu quả hơn.
  • Li-xăng cho phép bên nhận li-xăng quyền tiếp thị và phân phối sản phẩm, bên cấp li-xăng có thể thâm nhập vào thị trường tiềm năng môt cách dễ dàng.
  • Đối thủ cạnh tranh hoặc những cá nhân có nhu cầu kinh doanh có thể trở thành đồng minh hoặc đối tác thông qua việc đồng ý tham gia hợp đồng li-xăng.
  • Hợp đồng li-xăng cho phép tiếp cận công nghệ đã được phát triển hoặc sẵn sàng để áp dụng có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng hơn.
  • Hợp đồng li-xăng cho phép doanh nghiệp tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật mà họ không phải trải qua quá trình nghiên cứu, tốn kém chi phí, thời gian,…

Nhược điểm:

  • Bên nhận li-xăng có thể “thao túng” việc bán hàng của bên cấp li-xăng, làm cho bên cấp li-xăng thu được ít tiền thù lao hơn so với những thiệt hại trong kinh doanh do sự cạnh tranh của đối thủ mới. Bên nhận li-xăng có thể hoạt động có hiệu quả hơn và thâm nhập thị trường nhanh chóng hơn bên cấp li-xăng do họ phải chi phí phát triển ít hơn hoặc hoạt động có hiệu quả hơn.
  • Bên nhận li-xăng có thể bất ngờ yêu cầu sự đóng góp, ví dụ, về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, dữ liệu kỹ thuật bổ sung, v.v.. Tất cả những vấn đề này có thể đơn giản chứng minh sự quá đắt đỏ đối với bên cấp li-xăng.
  • Nguồn thu của bên cấp li-xăng phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng và nguồn lực của bên nhận li-xăng. Sự phụ thuộc này càng lớn hơn trong trường hợp li-xăng độc quyền, khi đó một bên nhận li-xăng không có hiệu quả có nghĩa là bên cấp li-xăng không có nguồn thu.
  • Hợp đồng li-xăng có thể gây bất lợi khi sản phẩm hoặc công nghệ không được xác định một cách rõ ràng hoặc chưa được hoàn thiện. Trong trường hợp này, bên cấp li-xăng có thể được yêu cầu tiếp tục công việc phát triển với chi phí cao hơn để thỏa mãn yêu cầu của bên nhận li-xăng.

Tham khảo UNCTAD/WTO – Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ