THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT TRANH CHẤP VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẮP ĐẾN HỒI KẾT

Date2019-03-04 00:00:00

THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT

TRANH CHẤP VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẮP ĐẾN HỒI KẾT

Tóm tắt vụ việc:

“Thần đồng đất Việt” là tên một bộ truyện tranh dài tập với dàn nhân vật nhí nhố nhưng không kém phần thông minh, đặc biệt là nhân vật Trạng Tý được đông đảo thiếu nhi đón đọc. Tác phẩm này đươc phát hành đầu tiên vào 2/2012 bởi Nhà xuất bản Trẻ, thực hiện bởi tác giả Lê Phong Linh (bút danh Lê Linh) và Công ty Phan Thị. Tháng 5/2002, Cục Bản quyền tác giả thực hiệncấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, ghi nhận quyền tác giả thuộc về đồng tác giả là Ông Lê Linh và Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, theo đó chủ sở hữu là Công ty Phan Thị. Sau khi bộ Thần đồng đất Việt phát hành đến tập thứ 78 thì họa sĩ Lê Linh quyết định ngưng cộng tác với Phan Thị. Từ đó các tập tiếp theo của bộ truyện tiếp tục ra đời không đề tên tác giả họa sĩ là Ông Linh mà được thực hiện bởi các cộng tác khác của Công ty Phan Thị, hình tượng nhân vật trong truyện giống như Ông Linh đã từng vẽ. Bộ truyện sau này, một số tập chỉ đề tên Công ty Phan Thị, các tập sau nữa đề tên những họa sĩ thực hiện cho đến nay. Trước sự việc này, họa sĩ Lê Linh cho rằng ông là tác giả duy nhất của bộ truyện nên có quyền bảo vệ sự toàn vẹn đối với tác phẩm mà không ai có quyền sáng tác các tập tiếp theo dựa trên các nhân vật có sẵn trong bộ truyện. Tháng 4.2007, họa sĩ Lê Linh chính thức khởi kiện Công ty Phan Thị lên Tòa án Kinh tế TP.HCM đồng thời yêu cầu công ty này chấm dứt việc sáng tác bộ truyện đó.

Ngược lại, trong thời gian đó, Họa sĩ Lê Linh đã thực hiện sáng tác bộ truyện “Long Thánh” có nhân vật “Long tinh” mang hình tượng tương tự nhân vật “Trạng Tý” trong “Thần đồng đất Việt”, do đó, Công ty Phan Thị kiện ngược lại họa sĩ Lê Linh và cho rằng Lê Linh đã dùng hình ảnh nhân vật Trạng Tí trong "Thần đồng Đất Việt" để tạo ra nhân vật Long Tinh trong truyện Long Thánh, như vậy là xâm phạm quyền của chủ sở hữu (Công ty Phan Thị).

Vụ kiện đã kéo dài gần 12 năm, ngày 28/12/2018 sắp tới sẽ diễn ra Phiên tòa xét xử vụ việc này và sẽ mau chóng xác định được ai là tác giả, chủ sở hữu thực sự của Bộ truyện trên.

Quy định của pháp luật Sở Hữu Trí Tuệ xoay quanh việc xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả:

1.       Tác giả:

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. (Khoản 1 Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Như vậy, có thể hiểu, tác giả là chủ thể tạo ra, sáng tác ra tác phẩm bằng nhiều cách như: vẽ, phác họa, soạn thảo, phác thảo, … là người thực hiện và thể hiện tác phẩm dưới dạng vật chất nhất định.

Đồng tác giả: Các tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm.

Quyền tác giả phát sinh cơ chế bảo hộ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Những chủ thể góp ý kiến, cung cấp tư liệu, hỗ trợ vật chất không được công nhận là tác giả.

2.      Chủ sở hữu quyền tác giả:

Được hiểu là chủ thể thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ tác giả trong quá trình sáng tác hoặc chủ thể sở hữu quyền tài sản của tác phẩm thông qua quá trình: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, giao việc, thuê sáng tác, thuê thiết kế…

Chủ sở hữu quyền tác giả có được quyền tài sản và quyền công bố, cho phép người khác công bố tác phẩm.

Trong tranh chấp giữa Họa sĩ Lê Linh và Công ty Phan Thị, các bên cần xác định rõ các yếu tố:

  • Giữa Công ty Phan Thị và Ông Lê Linh có tồn tại Hợp đồng giao việc, chuyển nhượng, thuê sáng tác, thiết kế,… hoặc một thỏa thuận chứng minh việc sáng tác của Họa sĩ này dựa trên yêu cầu của Công ty;
  • Công ty Phan Thị có tham gia đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ quá trình sáng tác của Lê Linh không?;
  • Qúa trình đăng ký Bản quyền tác giả, có tồn tại bằng chứng cụ thể nào chứng minh Ông Lê Linh có biết và không phản đối việc trong đơn đăng ký thể hiện: đồng tác giả là ông và bà Hằng; chủ sở hữu quyền là Công ty Phan Thị không?;
  • Bằng chứng chứng minh quá trình sáng tác của Ông Lê Linh không có sự can thiệp, hỗ trợ từ Phan Thị;
  • Giao dịch chuyển khoản hoặc bằng chứng nào từ Phan Thị ghi nhận đã thanh toán khoản tiền thù lao, tiền công cho việc sáng tác của Ông Lê Linh;
  • ….

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 656 2135

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ