GAMESHOW THỰC TẾ & QUYỀN LIÊN QUAN

Date2019-03-04 00:00:00

Một kênh truyền hình Việt Nam phát lại một gameshow thực tế ở nước ngoài. Nhà đài cần lưu ý vấn đề gì?

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 31, Khoản 1 Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009

Khoản 3 Điều 33 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, gameshow truyền hình thực tế là một tác phẩm, có chủ sở hữu quyền liên quan là tổ chức phát sóng đã đầu tư thời gian, công sức, cơ sở vật chất để định hình và phân phối toàn bộ chương trình gameshow phân phối đến cộng đồng. Sở hữu quyền liên quan của gameshow này, tổ chức phát sóng nước ngoài có quyền cho phép người khác:

  • Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
  • Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;
  • Định hình chương trình phát sóng của mình;
  • Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Do đó, khi nhà đài Việt Nam muốn phát lại chương trình này trên kênh truyền hình, tức có nhu cầu khai thác tác quyền, thì cần phải thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định pháp luật. Cụ thể: Nhà đài không phải xin phéo nhưng phải tiến hành thỏa thuận với bên liên quan về việc trả tiền nhuận bút, thù lao cho việc khai thác bản phát sóng gameshow. Ngoài ra, Nhà đài không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ