DỊCH VỤ - TƯ VẤN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Date2019-03-04 00:00:00

Dịch vụ - Tư vấn Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng di sản thừa kế của người chết, thực hiện nghĩa vụ mà người chết chưa thực hiện trong phạm vi di sản nhận. Vợ, chồng; Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi; Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau.

Nội dung tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề thừa kế theo pháp luật của Luật Sư Riêng gồm:

- Tư vấn xác định những người được hưởng thừa kế theo pháp luật;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của những người hưởng thừa kế theo pháp luật;

- Tư vấn về hàng thừa kế và diện thừa kế;

- Tư vấn xác định phần di sản chia theo pháp luật;

- Tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế theo pháp luật;

- Tư vấn khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế theo pháp luật;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế theo pháp luật.

     ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 086 656 2135

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ