Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới

Date2019-03-06 00:00:00

Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới

Thứ nhất: Người thừa kế mới

Người thừa kế mới được hiểu là nhưng người thừa kế của người để lại di sản xuất hiện sau khi di sản đã được phân chia (đối với phần di sản được giải quyết theo pháp luật), bao gồm nhũng người sau đây:

-Con của người để lại di sản sinh ra và còn sống sau thời đỉểm di sản thừa kế được phân chia ( trong trường hợp thai đôi, thai ba .. nhưng thời điểm phân chia di sản chỉ xác định thai một)

-Người được tòa án xác nhận là con hoặc cha, mẹ của người để lại di sản nhưng quyết định hoặc bản án của tòa án có hiệu lực sau thời điểm phân chia di sản.

-Con hoặc cha, mẹ của người để lại di sản đã bị tòa án tuyên bố là đã chết trước thời điểm người để lại chết có tin tức xác thực là còn sống hoặc đã trở về sau thời điểm phân chia di sản.
Nếu di sản được chia cho hàng thừa kế thứ hai và thứ ba , thì người thừa kế mới ở các hàng thừa kế này được xác định như trên.

Thứ hai: Phân chia di sản khi có người thừa kế mới

Điều 662 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Trong trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.Quy định này tạo sự dễ dàng, thuận lợi trong việc phân chia di sản thừa kế khi người thừa kế mới xuất hiện sau thời diểm phân chia di sản thừa kế. Trên thực tế có nhiều trường hợp, các hiện vật đã phân chia cho người thừa kê, nếu yêu cầu chia lại sẽ rất phức tạp và khó thực hiện.

Việc thỏa thuận giữa người thừa kế mới và những người thừa kế khác sẽ được ghi thành văn bản theo các căn cứ và nguyên tắc luật định.

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế,theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015:

“Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế…”.Như vậy, sau thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết) người thừa kế không còn quyền khởi kiện thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền của người khác.

Vì thế đối với các trường hợp người thừa kế mới là con hoặc cha mẹ của người để lại di sản nhưng được tòa án quyết định sau thời điểm phân chia di sản hoặc con, cha , mẹ của người để lại di sản trở lại sau thời điểm phân chia di sản thì phải căn cứ vào thời hiệu khởi kiện thừa kế để nếu có tranh chấp xảy ra thì vẫn được hưởng di sản thừa kế của mình.

Với Slogan “Chúng tôi - những Luật sư của riêng bạn” Công ty Luật TNHH Luật  Sư Riêng sẽ là Luật sư của mỗi nhà, mỗi người. Tự hào với đội ngũ Luật sư, chuyên gia, chuyên viên giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn làm việc với tần suất liên tục, chúng tôi cung cấp cho quý vị các dịch vụ sau:

- Tư vấn thủ tục kê khai nhận di sản thừa kế, kê khai di sản thừa kế có yếu tố nước ngoài, kê khai di sản thừa kế đối với tài sản là đồng sở hữu,…;

- Tư vấn thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc, hàng thừa kế;

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến thủ tục kê khai nhận di sản, chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật;

Giải quyết tranh chấp trong việc phân chia di sản thừa kế giữa các đồng thừa kế;

- Giải quyết tranh chấp trong việc xác định tài sản thừa kế, giá trị tài sản thừa kế;

- Làm việc với các bên liên quan để thỏa thuận giải quyết tranh chấp;

- Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

- Tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 086 656 2135

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ