Xóa đăng ký thường trú: Sửa đổi để thuận lợi hơn cho công dân

Xóa đăng ký thường trú: Sửa đổi để thuận lợi hơn cho công dân

Date2019-02-26 00:00:00
Bất cập trong quy định về xóa đăng ký thường trú dẫn đến công dân phải đi lại nhiều lần, tốn nhiều thời gian, chi phí.
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ